ФІЛОСОФІЯ. Навчально-методичний посібник для студентів усіх спеціальностей всіх форм навчання
(Філософія (Щукін, Дрожанова, Патлайчук))

Наведено відомості з організації проведення занять з курсу "Філософія", розроблені з урахуванням вимог Болонської декларації; розглянуто тематичний план і зміст типової програми курсу. До кожної теми курсу даються плани занять, список додаткової літератури, проблемні питання та питання для дискусій, контрольні питання для самоперевірки, завдання для самостійного вивчення, тестові завдання, рекомендовані теми рефератів. Наводиться перелік питань підсумкового контролю, список рекомендованої літератури та електронних ресурсів з дисципліни.

Призначений для студентів усіх спеціальностей всіх форм навчання.