Курси 
Практикум по спортивной метрологии (Неделько, Кувалдина, Чорный)
Філософія для заочного навчання
Філософія для спец. Технологія машинобуд.
Історія української культури
ФілософіяInformation
Пробный курс для тестов 2
Організація та нормування праціInformation
Маркетинг (рос.)Information
Іноземна мова техн. спец. ІІ курс УльяноваInformation
Іноземна мова техн. спец. І курс УльяноваInformation
Іноземна мова ІІ курс економісти УльяноваInformation
Іноземна мова економісти l курс УльяноваInformation
Геоаномальні зони та біота
Біохімія спорту
Мікроекономіка
Історія України
Основи охорони праці
Основи права